• آیت الله مدرسی: سردار سلیمانی در منظومه فکری امامین انقلاب، نسلی را تربیت کرد که هیچ کسی نتوانست چنین توفیقی را به دست بیاورد.(مصاحبه یزد رسا ۱۴۰۰/۱۰/۶)

  • آیت الله مدرسی: در سفر ریاست محترم جمهوری به یزد مصوبات خوبی برای حل موضوع آب و انتقال آن تصویب شد. (خطبه نماز جمعه ۳ دی ماه)

  • آیت الله مدرسی: ساختار فرهنگی کشور مستلزم حرکت انقلابی است. (نماز جمعه 19 آذر ماه)

  • آیت الله مدرسی: نظم شکنی در موضوع آب جز خسارت و سوء استفاده ضد انقلاب سودی ندارد. (1400/09/05)

  • آیت الله مدرسی:حقوق های نجومی گویا پایان ندارد


آخــرین فیـــلم‌هــا آخــرین فیـــلم‌هــا بیشتر


آخــرین صـوت‌هــا آخــرین صـوت‌هــا بیشتر


آخــرین عـکـس‌هــا آخــرین عـکـس‌هــا بیشتر