آثار آثار

 آثار معظم له در فقه و اصول
1-   تحریر الجواهر (کتاب حج)
2-   تحریر فتاوی الجواهر (کتاب حج)
3-   شرح بر حج عروة الوثقی (فصل اقسام حج)
4-   تعلیقات بر جامع احادیث شیعه مخصوصاً کتاب حج
ایشان بر بسیاری از احادیث این کتاب، حاشیه های متنی وسندی ارزشمندی نوشته اند تا در موارد نیاز ساده و قابل فهم باشد.
5-   پژوهش هایی در احکام حج
6-   برگزیده هایی از کتب فقهی و حدیثی و ... به ویژه آنچه با کتاب حج ارتباط دارد.
7-   توضیح المسائل فارسی
8-   دروس حج
9-   دروس اجاره
10-  دروس خمس
تقریرات این دروس به تفکیک هر درس در 6 مجلّد، تنظیم و منتشر شده که البتّه تنظیم کاملی نیست.
11-  دروس نکاح
تقریرات این دروس به تفکیک هر درس به گونه ای نسبتاً مطلوب تنظیم شده است که تا کنون 20 مجلّد آن انتشار یافته است.
12-  دروس صوم
13-  دروس اعتکاف
14-  دروس بیع
15-  تقریرات پراکنده ای از دروس اساتید.
16-  بحث هایی در تعادل و تراجیح.
17-  بحث هایی در قاعده فراغ و تجاوز.
18-  کتب مناسک حج (به فارسی و عربی و مناسک مختصری به فارسی با نام مناسک زائر مطابق با فتاوای معظم له)
19-  المسائل الشرعیه (که رساله عربی ایشان است.)
به تازگی نیز کتاب «جرعه ای از دریا» که برگرفته از افادات ایشان می باشد، به اهتمام موسّسه شیعه شناسی چاپ شده است.
آثار معظم له در حدیث، رجال و درایه
1ـ تعلیقات بر اکثر کتب حدیثی به ویژه درباره سند آنها، بالأخص در کتب اربعه.
2ـ دو تعلیقه بر رجال شیخ: تعلیقه کبیره (تا اواسط باب ما روی عن النبی صلی الله علیه و اله من الصحابه) در یک مجلّد، و تعلیقه صغیره (تا آخر کتاب) در یک مجلّد.
3ـ تعلیقات بر کتب رجالی همچون کتاب رجال نجاشی
کتاب رجال نجاشی با تحقیق دقیق معظّم له انتشار یافته است ،که البتّه در آن تنها به ارائه متنی صحیح ( نزدیکترین متن به متن مؤلّف با توجه به نسخه های موجود) اکتفا شده است.
4ـ دروس درایه و قواعد عامه علم رجال.
5ـ فهارس رجالی بر اسناد اکثر کتب حدیثی (بجز کتب اربعه) در مجلّدات بسیار.
این فهارس با دو روش «ترتیب الأسانید» و«أعلام الأسانید»، با تعیین «راوی» و  «مروی عنه» تنظیم شده و از آنجا که در «معجم رجال الحدیث» و نیز در «تجرید اسانید الکافی» و «تجرید اسانید التهذیب» مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، «فهرست رجالی کتب اربعه»(تا حدّ نسبتاً مطلوبی) ارائه شده، فهارس معظّم له به دیگر کتب حدیثی اختصاص یافته است.
6ـ اسناد اصحاب اجماع با تعیین راوی و مروی عنه (در پنج جلد)
معظّم له از «فهارس رجالی»، که سال ها وقت و تلاش طاقت فرسا برای تهیّه آن، صرف   کرده اند، در «بررسی مباحث رجالی» و «اثبات مبانی خاصّ خود» و نیز در «تعلیقاتی که بر اسناد احادیث» زده اند، استفاده شایانی نموده، و در کنار آنها از فهارس دیگر و نرم افزارهای رجالی بهره مند می باشند
برخی از اوصافی که دوستان و دوستداران ایشان برای معظّمٌ له برشمرده اند:
پرهیز از شهرت طلبی، تواضع وفروتنی در مقابل دیگران حتّی کودکان وعوام مردم، برخورد احترام آمیز با همگان، پرهیز از مجادلات در سخن گفتن و درطرح مباحث علمی، تشویق طلّاب و راهنمایی آنها در استفاده بهتر از اوقات برای تحصیل علم وتقوا، مناعت طبع و پرهیز از تقاضا از دیگران، رفتار همراه با درایت وعقل  و دوری از افراط وتفریط در برخورد با مسائل اجتماعی، حفظ شأن وجایگاه مرجعیّت، عنایت و اهتمام ویژه به گره گشایی از مشکلات مؤمنین، بیان مسایل حقّه و پرهیز از مجامله ومداهنه در بازگو کردن حقایق دینی وعلمی با بیان نیکو و همراه با استدلال علمی برای جلوگیری از رشد بدعت ها در جامعه، توکّل به خداوند ونهراسیدن از مخالفت افراد جاهل،  حفظ ادب و اخلاق اسلامی در برخورد با همگان،  انصاف در قضاوت نسبت به دیگران، بیان حکیمانه، عادلانه، حساب شده و دقیق (همراه با درنظر گرفتن شرایط جامعه) در شناساندن شخصیت های علمی، استفاده از اوقات برای ارتقاء فقه و شناخت دین در جامعه به ویژه در میان طلّاب واساتید، پرهیز از سخنان لغو و بی ثمر یا کم اهمّیّت، برقراری جلسات علمی  و گعده های شیرین علمی و جلسات انس میان طلّاب و اساتید، ارتباط دوستانه و برقراری جلسات با سایر علماء ومراجع ونمایندگان آن ها، حمایت از طلّاب نخبه و پرورش استعدادهای برتر با تأسیس مرکز فقهی امام محمّد باقر علیه السلام که مرکزی پژوهشی و تحقیقاتی است که در جهات مختلف تولید علم و نشر آثار اسلامی فعّالیّت می کند و همچنین مدرسه فقهی امام محمّد باقر (علیه السلام) برای طلّاب سطح عالی و درس خارج و مدرسه علمیّه حضرت سیّد الشهداء(علیه السلام) برای طلّاب مقدّمات.