نقشه سایت نقشه سایت


بالا رفتن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده و تا بعد از سال نفروشد بالا رفتن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده و تا بعد از سال نفروشد

بالا رفتن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده و تا بعد از سال نفروشد

 

امام خمینی: ١٧٦٩ اگر قيمت جنسی را كه برای تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقداری را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلكه اگر به اندازه ای هم نگه داشته كه تجار معمولا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری را كه بالا رفته بايد بدهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اى كه بين تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و امّا اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنا بر احتیاط ـ بر او واجب است.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1765- اگر قيمت جنسي را که براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقداري را که بالا رفته براو واجب است ؛ بلکه اگر به اندازه اي هم نگهداشته که تُجّار معمولاً براي گران شدن جنس ، آن را نگه ميدارند ، خمس مقداري که بالا رفته بايد بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1466- اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقدارى را كه بالا رفته، بر او واجب نيست.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1778- اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود، و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام‌شدن سال آن را نفروشد، و قيمتش پايين آيد، تمام خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست، بلكه همان مقدار از عين را كه در حال استقرار خمس به نسبت تمام عين خمس آن شده در حال گراني عين و ارزاني آن بايد بدهد، مثلاً اگر از سرمايه خمس‌داده جنسي را به هزار تومان خريد، و در سر سال قيمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش يك آن جنس خمس آن مي‎شود كه اگر نپرداخت و قيمت آن در سال بعد هم ترقي كرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسيد، بايد شش يك هزار تومان كه قيمت روز ادا است بپردازد. بلي، اگر در حين ترقي قيمت، عين در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قيمت پيدا كرده باشد، و بدون عذر در اداي خمس آن تأخير كرده باشد، خمس ترقي قيمت را تا روز تلف ضامن است.

 

آیت الله شبیری زنجانیسأله 1778- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.