نقشه سایت نقشه سایت


بخشیدن چيزى را كه خمس آن داده نشده بخشیدن چيزى را كه خمس آن داده نشده

بخشیدن چيزى را كه خمس آن داده نشده

 

امام خمینی: ١٧٦٣ اگر چيزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشند، پنج يك آن چيز مال او نمی شود.

 

آیت الله وحید خراسانی:مسأله ۱۷۸۰ ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1759- اگر چيزي را که خمس آن داده نشده به کسي ببخشد پنج يک آن چيز مال او نمي شود .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1460- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن به عهده خود بخشنده است،و با اين تصرّف خمس به ذمّه او تعلق مى گيرد و چيزى بر گيرنده نيست.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1772- اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشد، پنج يك آن چيز، مال او نمي‎شود.
 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1772- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك‌پنجم آن چيز، مال او نمى‌شود.