نقشه سایت نقشه سایت


تصرف در مالى كه خمس آن را نداده تصرف در مالى كه خمس آن را نداده

تصرف در مالى كه خمس آن را نداده

 

امام خمینی: ١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١۴٠٩- بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف کند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۷ ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرّف كند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاكم شرع ، و امّا تصرّفات اعتباريه در حصّه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعى ندارد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۶ ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1786- تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1486- اگر خمس مال را نداده در صورتى مى تواند در آن مال تصرف كند كه موجب اتلاف حقوق صاحبان خمس نشود و در غير اين صورت تصرف در آن حرام است و در هر حال بايد خمس مال را بپردازد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1799- بعد از تمام‌شدن سال، و مستقر شدن خمس، تصرف در مالي كه خمس آن واجب شده، بدون اذن حاكم شرع جايز نيست.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1799-- تصرّف كردن در مالى كه خمس دارد تا يك‌پنجم آن باقى است اشكال ندارد.