خطبه ها خطبه ها


نماز جمعه 95/04/04 نماز جمعه 95/04/04

دریافت حقوق‌های نجومی با قوانین اسلامی در تضاد است

امام جمعه حومه شرقی یزد گفت: حقوق‌های نجومی که رهبری نیز نسبت به آن تذکر دادند با قوانین اسلامی، اخلاق دینی، عدالت اجتماعی و انصاف در تضاد است و جرم محسوب می‌شود. ادامه مطلب


نماز جمعه 95/03/21 نماز جمعه 95/03/21

عرصه فرهنگ جای لجبازی و جناح گرایی نیست

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: عرصه فرهنگ، عرصه لجبازی و جناح گرایی نیست، ما در هر زمان و در هر دولتی در مقابل حرمت شکنی ها و انحطاط ها ایستاده ایم این مسأله به مسائل سیاسی مربوط نمی‌شود و . . .ادامه مطلب


نماز جمعه 95/03/14 نماز جمعه 95/03/14

تدبیر مقام معظم رهبری موجب برافراشته بودن پرچم انقلاب

آیت الله حاج سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه محمد آباد در حسینیه بزرگ محمد آباد

پس از سفارش به تقوا به دنبال بحث هفته های گذشته به گناهان کبیره اشاره و  . . . ادامه مطلب


نماز جمعه 95/03/07 نماز جمعه 95/03/07

چرا آمریکا میخواهد سیاست منطقه ای ایران را تغییر دهد...

 

نماز جمعه این هفته حومه شرقی یزد با حضور اقشار مختلف مردم این مناطق در روستای دهنو برگزار گردید.
آیت الله مدرسی در خطبه اول ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در این خطبه بیاناتی در باب دینداری و ملاک آن فرمودند و . . . ادامه مطلب

 


نماز جمعه 95/02/31 نماز جمعه 95/02/31

یزد کشش امور مبتذل کذایی را ندارد...

 

نماز جمعه این هفته حومه شرقی یزد با حضور اقشار مختلف مردم این مناطق در روستای حسن آباد مشیر(ملاباشی) برگزار گردید

آیت الله مدرسی در خطبه اول ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی نمازگزاران را به ترک گناه و انجام واجبات سفارش فرمود و . . . ادامه مطلب