نقشه سایت نقشه سایت


درآمد حاصله از وقف خاص درآمد حاصله از وقف خاص

درآمد حاصله از وقف خاصّ
 

امام خمینی: ١٧٥٨ اگر ملكی را بر افراد معينی، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چيزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.


امام خامنه ای: استفتائات. س 101- اعیان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتی اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد،


آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨٢- اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به‌دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.


آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۷۵ ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى ـ مثلا بر اولاد خود ـ وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ـ مثلا اجاره آن را بگيرند ـ بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.


آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۵ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد میآید بدهند.


آیت الله نوری همدانی: مسأله1754- اگر ملکي را بر افراد معيّني مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاري کنند و از آن چيزي بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند . و نيز اگر به نحو ديگري از آن ملک منفعت مي برند مثلاً اجارة آن را مي گيرند بايد خمس مقداري را که از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند .


آیت الله سبحانی: مسأله 1455- اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد. چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و يا اجاره دهند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.


آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1767- اگر ملكي را بر افراد معيني، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنان‌چه در آن ملك، زراعت و درخت‌كاري كنند و از آن، چيزي به دست آورند، و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، بلكه اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنابر احتياط واجب بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي‎آيد بدهند.


آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1767- اگر ملكى را بر افراد معيّنى، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت يا درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند؛ و اگر قيمت زراعت و درختكارى هم در اثر رشد زياد شود، خمس مقدار زيادى لازم است، و اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند، مثلاً اجارۀ آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى‌آيد بدهند.