نقشه سایت نقشه سایت


قوانین و مقررات درگاه پرداخت اینترنتی قوانین و مقررات درگاه پرداخت اینترنتی

وجوهات شرعی شامل موارد زیر می باشد:
• خمس
• زکات
• فطریه
• صدقه
• مظالم
• کفارات
• نماز و روزه
• تبرعات و امور خیریه
• ختم قرآن
• قربانی

• در صورتیکه مورد پرداختی خارج از موارد مذکور باشد می بایست هماهنگی لازم با دفتر وجوهات انجام گیرد.
• نماز و روزه قضا به ترتیب بصورت یکسال و یک ماه انجام شده و غیر قابل تبدیل به واحدهای کوچکتر است.
• قربانی جهت دفع بلا و گرفتاری و حوادث و تقرب الهی و عقیقه به جهت سلامتی فرزند است.

• در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل با شماره تلفن 03536222930_03536224731 تماس حاصل فرمایید.
مسئوليت شرعی اشتباه در محاسبه مبالغ بر عهده پرداخت کننده است.


جدول مبالغ وجوهات بصورت زیر است:

 

#

مورد

مبلغ (ریال)

۱

یک سال نماز قضا

50/000/000

۲

یک ماه روزه قضا

25/000/000

۳

کفاره غیر عمد یکماه روزه

2/400/000

۴

کفاره عذر روزه (یک روز)

100/000

۵

حداقل فطریه برای هر نفر

360/000

۶

کفاره عهد یا نذر برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر)

4/800/000

۷

کفاره قسم  برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر)

800/000

۸

یک دوره ختم قرآن

8/000/000

۹

هر مورد قربانی


حدوداً  35/000/000