نقشه سایت نقشه سایت


مالى كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه گرفته يا از آن منفعتى برده مالى كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه گرفته يا از آن منفعتى برده

مالى كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه گرفته يا از آن منفعتى برده

 

امام خمینی: ١٧٥٩ اگر مالی را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی كه بابت خمس به او داده اند ميوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقداری كه از مخارج سالش زياد می آيد بدهد.

 

امام خامنه ای :رساله آموزشی خمس- حقوق شرعی (مثل خمس و زکات) که از طریق مراجع به طلاب محترمی اهدا می‌شود که مشغول تحصیل در حوزه‌های علوم دینی هستند خمس ندارد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨٣- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص با گرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.


آیت الله وحیدخراسانی: مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد ـ مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد ـ و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالى را كه به عنوان صدقه به كسى داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.


آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.


آیت الله نوری همدانی: مسأله1755- اگر مالي را که فقير بابت خمس و زکات و صدقة مستحّبي گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد . ولي اگر از مالي که به او داده اند منفعتي ببرد مثلاً از درختي که بابت خمس به او داده اند ميوه اي بدست آورد چنانچه درخت را براي منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد ، بايد خمس مقداري که از مخارج سالش زياد مي آيد بدهد .


آیت الله سبحانی: مسأله 1456- اگر مالى را كه فقير بابت خمس گرفته وتملك كرده از مخارج سالش زياد بيايد، خمس ندارد . ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مى آيد، بدهد.


آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1768- در مالي كه فقير بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نيست، اما احتياط واجب آن است كه خمس مالي را كه بابت صدقه مستحبي به او داده‌اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد، ولي اگر از مالي كه به او بابت خمس و زكات و صدقه داده‌اند منفعتي ببرد، مثلاً از درختي كه بابت خمس به او داده‎اند ميوه‎اي به دست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.


آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1768- مالى را كه فقير بابت خمس مى‌گيرد، خمس ندارد هر چند از مخارج سالش زياد بيايد؛ ولى مالى را كه فقير بابت زكات يا صدقۀ مستحبّى مى‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر از مالى كه بابت خمس به او داده‌اند منفعتى ببرد، مثلاً از درخت ميوه‌اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.