احکام، اگر ازکسی غیبت کنیم، باید از او حلالیت بطلبیم؟

احکام، اگر ازکسی غیبت کنیم، باید از او حلالیت بطلبیم؟Loading the player...