اسامی برگزیدگان یازدهمین همایش تجلیل از طلاب ممتاز یزدی حوزه های علمیه کشور

اسامی برگزیدگان یازدهمین همایش تجلیل از طلاب ممتاز یزدی حوزه های علمیه کشور


 

باسمه تعالی

دوازدهمین همایش تجلیل از ممتازین یزدی حوزه های علمیه مردادماه 1398

تذکر:حضور شخص ممتاز در روز همایش و در محل همایش الزامی است، با توجه به محدودیت در برنامه همایش، چند نفر به عنوان نماینده جهت دریافت هدیه در جایگاه حاضر می شوند و بقیه بعد از مراسم و ناهار (ساعت 14:15 عصر) در دفتر مدیریت مدرسه مدینه العلم کاظمیه هدیه خود را دریافت می نمایند.

 

 

اسامی پذیرفته شدگان