نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعتراض شدیدآیت الله مدرسی نسبت به برنامه های ضد ارزشی تشریفات رئیس مجلس سوئیس

اعتراض شدیدآیت الله مدرسی نسبت به برنامه های ضد ارزشی تشریفات رئیس مجلس سوئیساعتراض شدید آیت الله مدرسی نسبت به برنامه های ضد ارزشی تشریفات رئیس مجلس سوئیس
مسئولان باید پاسخگو باشند.
یزد فرهنگ دارالعباده دارد و مردم متدین یزد، با این گونه حرکت ها به شدت مخالفند.
امیدوارم در دولت جدید هیچ نهادی اعم از دولتی و غیر دولتی جرأت تکرار این حرکت سخیف ضد ارزشی را نداشته باشد.