افتتاح مرکز فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس یزد با حضور آیت الله مدرسی

افتتاح مرکز فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس یزد با حضور آیت الله مدرسی