آموزش سایت

آموزش سایت


2-عدم تمکین مردان از پرداختن اینگونه مهریه ها چرا که عرف صدر اسلام و به ویژه اهل بیت(ع) پرداخت نقدی آن بوده است. دلیل آن هم فروش زره امیرالمومنین(ع) به امر پیامبر و توسط سلمان برای مهر قرار دادن جهت حضرت زهرا(س)با آنکه می توانستند خود زره را مهر قرار دهند و این نشان می دهد که مهر باید چیزی باشد که کار آمد برای زن باشد. و یا حتی می توانستند عند القدره و یا عند الاستطاعه قرار دهند.

www.smodaresi.ir

اینجا کلیک کنید