نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اگر فردی برخی از علامات مشکوک به کرونا را داشته باشد؛ اختلاط او با کسانی که از وضعیتش خبری ندارند چه حکمی دارد؟

اگر فردی برخی از علامات مشکوک به کرونا را داشته باشد؛ اختلاط او با کسانی که از وضعیتش خبری ندارند چه حکمی دارد؟


سوال: اگر فردی برخی از علامات مشکوک به کرونا را داشته باشد؛ اختلاط او با کسانی که از وضعیتش خبری ندارند چه حکمی دارد؟

پاسخ: اختلاط او با دیگران به طوری که احتمال انتقال ویروس وجود داشته باشد؛ شرعاً جایز نیست.