نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیت الله مدرسی: نقش اثرگذار مردم در جامعه (فرازی از خطبه جمعه 98/06/22)

آیت الله مدرسی: نقش اثرگذار مردم در جامعه (فرازی از خطبه جمعه 98/06/22) 

Loading the player...