این حرکت ها در راستای اهداف شیطانی دشمن در جنگ نرم است

این حرکت ها در راستای اهداف شیطانی دشمن در جنگ نرم است


واکنش آیت الله مدرسی به حرمت شکنی در ماه صفر:

این حرکت ها در راستای اهداف شیطانی دشمن در جنگ نرم است

آیت الله مدرسی گفت: بر نهادهای نظارتی فرض است تا حتی الامکان با اعتقاد به احکام الهی نسبت به این حرکت ها تذکر داده و واکنش از خودشان نشان بدهند. دستگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه عمومی باید در این مسیر با چشمی باز تر و بیدارتر اهداف شیطانی جنگ نرم را رصد بکنند.
امام جمعه ناحیه مرکزی یزد با انتقاد از برخی حرمت شکنی ها در حسینیه ایران و اختلاط زن و مرد گفت: شارع مقدس برای رعایت عفت و حیا دستورات خاصی دارد و روح دستورات اسلام عبارت است از دوری از بی حیایی و دوری از بی عفتی و طبعاً اینگونه حرکت ها از هر منشا و شخصیتی که صادر شود، یا از هر نهادی که مجوز داشته باشد، با روح عفت و حیا سازگاری ندارد.

آیت الله سید محمد کاظم مدرسی افزود: متاسفانه امروز افراد دانسته یا ندانسته و به بهانه های گوناگون به فرهنگ اصیل اسلامی ضربه می زنند.

وی با تاکید بر نقش مسئولین فرهنگی گفت: بر نهادهای نظارتی فرض است تا حتی الامکان با اعتقاد به احکام الهی نسبت به این حرکت ها تذکر داده و واکنش از خودشان نشان بدهند. در حقیقت دستگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه عمومی باید در این مسیر با چشمی باز تر و بیدارتر اهداف شیطانی جنگ نرم را رصد بکنند.

مدرسی اظهار کرد: ما این حرکت ها را در راستای اهداف شیطانی جنگ نرم می دانیم که شاید افراد مباشر خیلی عالم به این معنا نباشند، اما نقشه ها و اهدافی که پشت سر قرار دارد، طراحی های دقیق برای پیشبرد نقشه جنگ دشمن در میدان نبرد نرم است.