تماس تلفنی // آیت الله مدرسی با مهندس میرمحمدی

تماس تلفنی // آیت الله مدرسی با مهندس میرمحمدیآیت الله مدرسی طی تماس تلفنی با مهندس میرمحمدی از تلاش های صادقانه و همراه با شرح صدر و اخلاق وی تشکر نموده و خواستار توفیق روز افزون برای ایشان شدند.