تهیّه مالی که از بین رفته از منفعتى كه به دست مى ‏آيد

تهیّه مالی که از بین رفته از منفعتى كه به دست مى ‏آيد


تهیّه مالی که از بین رفته از منفعتى كه به دست مى ‏آيد

 

امام خمینی: ١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگری از مالهای او از بين برود، نمی تواند از منفعتی كه به دستش می آيد آن چيز را تهيه كند، ولی اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، می تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١۴٠۵- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به‌دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۲ ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود ، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيّه كند ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، كه در اين صورت مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1781) اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود ، نمي تواند از منفعتي که بدستش مي آيد آن چيز را تهيّه کند ، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مي تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيّه نمايد .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1481- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال هاى او از بين برود اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1794- اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مال‎هاي او از بين برود، نمي‎تواند از منفعتي كه به دستش مي‎آيد آن چيز را تهيه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي‎تواند در بين سال از منافع كسب، آن را تهيه نمايد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1795- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، تهيۀ آن از مؤونۀ سال محسوب نمى‌شود، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد، همچنين اگر در سالهاى بعد، به آن چيز احتياج داشته باشد ولى به گونه‌اى است كه اگر اكنون آن را تهيّه نكند، نمى‌تواند در سالهاى آينده آن را تهيّه كند.