حضور آیت الله مدرسی در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح یزد

حضور آیت الله مدرسی در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح یزد