خرجهائى كه براى به دست آوردن فايده مى شود

خرجهائى كه براى به دست آوردن فايده مى شود


خرجهائى كه براى به دست آوردن فايده مى شود

 

امام خمینی: ١٧٧٤ خرجهايی را كه انسان برای به دست آوردن فايده می كند، از فايده كسر می شود و خمس ندارد.

 

مقام معظم رهبری: رساله آموزشی خمس- آنچه را که انسان از درآمد سال برای به دست آوردن درآمد از کارهای تجاری و غیر آن مصرف می‌کند از قبیل هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل، وزن کردن، واسطه‌ی معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا می‌شود و خمس ندارد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨٩- خرج‌هایی را که انسان برای به‌دست آوردن فایده می‌کند، مانند دلالی و حمالی، می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۹۱ ـ خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند ـ مانند دلالى و حمّالى ـ از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مى شود و مى تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۱ ـ خرج‌هایی را که انسان برای بدست آوردن فایده میکند، مانند دلاّلی و حمّالی، و همچنین نقصی که بر آلات و وسایل او وارد می‌شود، می‌تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1770- خرجهائي را که انسان براي بدست آوردن فايده مي کند و مانند دلّالي و حمّالي مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد و نسبت به مقدار آن خمس واجب نيست .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1471- خرج هائى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلالى و باربرى مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1783- خرج‎هايي را كه انسان براي به دست‌آوردن فايده مي‎كند، مانند دلالي و حمالي -كه عينش يا عوضش باقي نمي‎ماند- جزء مخارج كسب است كه اگر به خود آن خرج‎ها خمس تعلق نگرفته، از فايده كسب مي‎توان جاي آن گذاشت، و آن مقدار را جزء فايده محسوب نكرد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1783- خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى‌كند مانند دلّالى و حمّالى؛ از منفعت كسر شده، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.