نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خواندن نماز آیات به علت خورشیدگرفتگی (کسوف) در روز پنجشنبه 5 دی ماه واجب است.

خواندن نماز آیات به علت خورشیدگرفتگی (کسوف) در روز پنجشنبه 5 دی ماه واجب است. 

Loading the player...