دریافت حقوق‌های نجومی با قوانین اسلامی در تضاد است

دریافت حقوق‌های نجومی با قوانین اسلامی در تضاد است


دریافت حقوق‌های نجومی با قوانین اسلامی در تضاد است

امام جمعه حومه شرقی یزد گفت: حقوق‌های نجومی که رهبری نیز نسبت به آن تذکر دادند با قوانین اسلامی، اخلاق دینی، عدالت اجتماعی و انصاف در تضاد است و جرم محسوب می‌شود. ادامه مطلب