در دیدار با فرماندهان پلیس راهور مطرح شد...

در دیدار با فرماندهان پلیس راهور مطرح شد...


 

 

قابل توجه متصدیان و مجریان طرح خیابان قیام!

"شیوه‌ی متغایر با سبک اسلامی دوران ظهور"

 

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ:
إِذَا قَامَ قَائِمُنَا ع قَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ‏ سِيرُوا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ سِيرُوا عَلَى جَنْبَيِ الطَّرِيقِ فَأَيُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَى جَنْبَيِ الطَّرِيقِ فَأَصَابَ رَجُلًا عَيْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّيَةَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ.(1)

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
وقتی قائم ما ظهور کند، فرمان می‌دهد:
ای گروه رانندگان در وسط جاده برانید و ای گروه پیاده‌گان در دو طرف جاده حرکت کنید. هر راننده‌ای که از حق خود تعدی کند و درکنار خیابان به پیاده‌ای برخورد کند ضامن او خواهد بود؛ و هر پیاده‌ای که در وسط خیابان بگذرد و مرکب به او برخورد کند، کسی ضامن صدمه او نخواهد بود.

 

 

 از این روایت چند نکته اساسی استفاده می شود:

1- از آنجا که خطاب اول امام زمان(ع) به رانندگان است معلوم می‌شود که رانندگان از مسئولیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

2-  راه و جاده اسلامی بر اساس فرموده امام عصر(ع) باید به گونه‌ای طراحی شود که وسط جاده اختصاص به مرکب‌داران و سواران باشد و دو پیاده رو هم از دو طرف جاده برای کسانی که پیاده حرکت می‌کنند در نظر گرفته شود و اگر خلاف این شیوه، جاده و یا خیابانی ساخته شود از لحاظ معماری دوران ظهور خلاف بوده و حقوق انسان‌ها را اعم از پیاده و سواره دگرگون و بعضاً ضایع می‌کند.(قابل توجه طراحان و مجریان خیابان قیام که با همه مخالفت‌های مردمی و متخصصین همچنان بر کار غیر اصولی خود اصرار دارند.)

3- اگر سواره بر حقوق پیاده و محل عبور و مرور او تعدی کند، ضامن خواهد بود.

4- اگر پیاده با عدم رعایت قانون و در پرتوی تصادف با سواره، دچار عیب و نقض شود، خود ضامن خواهد بود.

 

 

 (1)تهذیب الاحکام، ج 10، ص 314، ح 169