دیدار اعضای حزب موتلفه اسلامی به مناسبت دهه امر به معروف و نهی از منکر

دیدار اعضای حزب موتلفه اسلامی به مناسبت دهه امر به معروف و نهی از منکر