آخربن اخبار آخربن اخبار

دیدار آیت الله مدرسی با آیت الله مصباح یزدی مورخ 98/09/24


 دیدار آیت الله مدرسی با آیت الله مصباح یزدی مورخ 98/09/24در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم.
موضوع دیدار: تبادل نظر پیرامون مسائل فرهنگی کشور و استان یزد

 
آخــرین فیـــلم‌هــا آخــرین فیـــلم‌هــا بیشتر


آخــرین صـوت‌هــا آخــرین صـوت‌هــا بیشتر


آخــرین عـکـس‌هــا آخــرین عـکـس‌هــا بیشتر