نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار آیت الله مدرسی با آیت الله مصباح یزدی مورخ 98/09/24

دیدار آیت الله مدرسی با آیت الله مصباح یزدی مورخ 98/09/24 دیدار آیت الله مدرسی با آیت الله مصباح یزدی مورخ 98/09/24در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم.
موضوع دیدار: تبادل نظر پیرامون مسائل فرهنگی کشور و استان یزد