دیدار با جمعی از فرماندهان پلیس راهور استان یزد

دیدار با جمعی از فرماندهان پلیس راهور استان یزد