دیدار با مدیر کل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد

دیدار با مدیر کل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد


روز گذشته مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان با آیت الله مدرسی دیدار کردند
در این دیدار ابتدا آقای دکتر پهلوانیان با تقدیر و تشکر از آیت الله مدرسی به شاخصهای پیشرفت صدا و سیما در سال اخیر پرداختند
و در ادامه آیت الله مدرسی به بیان نکته نظرات خود پرداختند .
ایشان ضمن قدردانی از مدیر و معاونین و دست اندرکاران صدا و سیما مرکز یزد از برنامه های اجتماعی،سیاسی و معرفتی این مرکز به ویژه در ماه مبارک تقدیر و تشکر کرده و آن را مرهون دید وسیع و افق بلند مدیر کل و قائم مقام و مدیران مرکز دانستند.
آیت الله مدرسی با اشاره به ویژگی های روحی مدیر کل بیان کرد یکی از مهمترین ویژگی های ایشان روح مهرورزی با همه افراد و آحاد مرکز است.