دیدار جمعی از اعضای عقیدتی سیاسی حوزه مقاومت یک فاطمیه با آیت الله مدرسی

دیدار جمعی از اعضای عقیدتی سیاسی حوزه مقاومت یک فاطمیه با آیت الله مدرسی