دیدار جمعی از بانوان قرآنی با آیت الله مدرسی

دیدار جمعی از بانوان قرآنی با آیت الله مدرسی