دیدار جمعی از فرماندهان بسیج دانش آموزی با آیت الله مدرسی

دیدار جمعی از فرماندهان بسیج دانش آموزی با آیت الله مدرسی