دیدار جمعی از پاسداران پادگان نبی اکرم میبدبا آیت الله مدرسی به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه

دیدار جمعی از پاسداران پادگان نبی اکرم میبدبا آیت الله مدرسی به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه