دیدار سردارفتوحی و جمعی از همراهان با آیت‌الله‌مدرسی

دیدار سردارفتوحی و جمعی از همراهان با آیت‌الله‌مدرسی