دیدار مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان با آیت الله مدرسی

دیدار مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان با آیت الله مدرسی