دیدار مسئولین و دست اندرکاران بخش مرکزی یزد با آیت الله مدرسی به مناسبت آغاز دهه فجر

دیدار مسئولین و دست اندرکاران بخش مرکزی یزد با آیت الله مدرسی به مناسبت آغاز دهه فجر