دیدار مسئولین و نخبگان استان با دبیر مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام

دیدار مسئولین و نخبگان استان با دبیر مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام