دیدار مهندس چمران با آیت الله مدرسی

دیدار مهندس چمران با آیت الله مدرسی