دیدار نوروزی اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد با آیت الله مدرسی

دیدار نوروزی اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد با آیت الله مدرسی