دیدار نوروزی مهندس زمانی قمی استاندار یزد با آیت الله مدرسی

دیدار نوروزی مهندس زمانی قمی استاندار یزد با آیت الله مدرسی