دیدار هیات‌مدیره بانک مهر اقتصاد با آیت‌الله مدرسی

دیدار هیات‌مدیره بانک مهر اقتصاد با آیت‌الله مدرسی