دیدار هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی با آیت الله مدرسی

دیدار هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی با آیت الله مدرسی