دیدار و ابراز همدردی با جمعی از آتش‌نشان های یزد

دیدار و ابراز همدردی با جمعی از آتش‌نشان های یزد