نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالروزدفن شهدای امیرچخماق// با گذشت حدود چهار سال از این جریان هنوز برخی افتخارشان این است که با این جریان قهرند و هنوز سر قبور شهدای گمنام حاضر نشدند! این افتخار است؟!