سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی در جمع طلاب مدرسه علمیه مصلی

سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی در جمع طلاب مدرسه علمیه مصلی