سخنرانی تجمع مدافعان حرم در شب یادواره «ستارگان راه» یزد

سخنرانی تجمع مدافعان حرم در شب یادواره «ستارگان راه» یزد