ضرورت نظارت عمومی و اجتماعی در مقوله عفاف و حجاب/مسئولین به وظایف خود عمل نمی کنند

ضرورت نظارت عمومی و اجتماعی در مقوله عفاف و حجاب/مسئولین به وظایف خود عمل نمی کنند


امام جمعه بخش مرکزی یزد:

ضرورت نظارت عمومی و اجتماعی در مقوله عفاف و حجاب/مسئولین به وظایف خود عمل نمی کنند

آیت الله سید کاظم مدرسی گفت: اگر نظارت عمومی و اجتماعی در مسئله حجاب و عفاف وجود داشته باشد شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه وقتی قوانین اسلامی از جانب شریعت در نظر گرفته می شود ضمانت های اجرایی خاصی را نیز دارد، اظهار کرد: اگر به ضمانت های اجرایی توجه شود هر انسانی در محدوده فردی و اجتماعی خود با حضور قوانین اسلامی هیچ تضادی را احساس نمی کند و در حقیقت می تواند در پرتو قوانین با آسایش زندگی کند.

آیت الله سید کاظم مدرسی تصریح کرد: یکی از مشکلات جامعه ما در این زمینه این است که قوانین کشور به ویژه قوانینی که مستقیماً با شرع در ارتباط است ضمانت اجرایی ندارد.

وی اذعان کرد: مجریان امر، یکی از ضمانت های اجرایی حکومت اسلامی هستند که اگر در این زمینه احساس مسئولیت کنند برای ضمانت اجرایی قوانین اسلامی که از جمله ضروری ترین آنها مسئله حجاب است طبعاً با اجرای ضمانت ها بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

آیت الله مدرسی افزود: نقطه کلیدی دوم اجرای مکانیزم امربه معروف و نهی از منکر است. اگر این نظارت عمومی و اجتماعی در مسئله حجاب و عفاف وجود داشته باشد شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: اطلاع رسانی برای کسانی که خارج از از فرهنگ دینی می باشند و در یزد حضور پیدا می کنند یکی از زمینه های ضمانت اجرای قوانین است.

ایشان تاکید کرد: حضور بیگانگان و افراد غیر بومی در یزد به خودی خود نمی توانند مشکل آفرین باشد بلکه این مجریان امر هستند که قوانین را اطلاع رسانی نمی کنند و یا در پرتو حضور دیگران ضمانت اجرا را استفاده نمی کنند.