قوانین و مقررات پرداخت اینترنی وجوهات شرعی

قوانین و مقررات پرداخت اینترنی وجوهات شرعی


 

وجوهات شرعی شامل موارد زیر می باشد:

• خمس
• زکات
• فطریه
• صدقه
• مظالم
• کفارات
• نماز و روزه
• تبرعات و امور خیریه
• ختم قرآن
• قربانی


• در صورتیکه مورد پرداختی خارج از موارد مذکور باشد می بایست هماهنگی لازم با دفتر وجوهات انجام گیرد.
• کلیه دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب با داشتن رمز دوم قادر به پرداخت از این طریق می باشند.
• نماز و روزه قضا به ترتیب بصورت یکسال و یک ماه انجام شده و غیر قابل تبدیل به واحدهای کوچکتر است.
• قربانی جهت دفع بلا و گرفتاری و حوادث و تقرب الهی و عقیقه به جهت سلامتی فرزند است.

• در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل با شماره تلفن 03536273237 تماس حاصل فرمایید.
مسئوليت شرعی اشتباه در محاسبه مبالغ بر عهده پرداخت کننده است.

جدول مبالغ وجوهات بصورت زیر است:

 

#

مورد

مبلغ (ریال)

۱

یک سال نماز قضا

۱۲،۰۰۰،۰۰۰

۲

یک ماه روزه قضا

۸،۰۰۰،۰۰۰

۳

کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر)

۱،۲۰۰،۰۰۰

۴

کفاره یک روز قضای روزه عذر

۲۰،۰۰۰

۵

حداقل فطریه برای هر نفر

۷۰،۰۰۰

۶

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر)

۱،۲۰۰،۰۰۰

۷

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر)

۲۰۰،۰۰۰

۸

یک دوره ختم قرآن

۲،۵۰۰،۰۰۰

۹

هر مورد قربانی

۷،۰۰۰،۰۰۰