كسر مخارج سال از درآمد سال يا از مالی كه خمس آن واجب نيست

كسر مخارج سال از درآمد سال يا از مالی كه خمس آن واجب نيست


كسر مخارج سال از درآمد سال يا از مالی كه خمس آن واجب نيست

 

امام خمینی: ١٧٧٩ كسی كه از كسب و تجارت فايده ای برده، اگر مال ديگری هم دارد كه خمس آن واجب نيست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٩۵- کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال بردارد، ولی اظهر این است که می‌تواند از درآمد سال هم حساب کند.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۹۶ ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۶ ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده‌اش حساب کند.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1775- کسي که از کسب و تجارت فائده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد که خمس آن واجب نيست مانند مالي که به او هبه کرده اند يا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است مي تواند مخارج سال خود را فقط از فائدة کسب حساب کند .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1475- كسى كه از كسب و تجارت فائده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب بردارد و به مصرف برساند.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1788- كسي كه از كسب و تجارت فايده‎اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مي‎تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1788- كسى كه از كسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند، اگر چه از مال ديگر براى مخارج خود صرف كرده باشد.