كسى كه چند رشته كسب دارد

كسى كه چند رشته كسب دارد


كسى كه چند رشته كسب دارد

 

امام خمینی: ١٧٧٣ كسی كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك می گيرد و خريد و فروش و زراعت هم می كند، چنانچه در هر رشته كسبی كه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمی شود. و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكی باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨٨- کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، می‌تواند برای همه درآمدهای خود یک روز از سال را معین کند و آن را برای خود سال قرار دهد و آنچه از مخارج سالش زیاد آمد، خمس دهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۹۰ ـ كسى كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند ، بايد خمس فايده هايى را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحبّ خمس نفعى را كه برده بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۰ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می‌تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت میکند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنا بر احتیاط وجوبی ـ نمیشود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1769- کسي که چند رشته کسب دارد مثلاً اجره ملک مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي کند بايد عائدات خود را روي هم رفته کلاً در نظر بگيرد و مخارج سالانة خود را در نظر بگيرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد و اگر در يک رشته ضرر کند از رشتة ديگر جبران مي شود .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1470- كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند بايد منافع همه رشته ها را يك جا حساب كند و خمس آن را بدهد و ـ لذا ـ اگر در رشته اى ضرر كند، مى تواند از رشته ديگر آن را جبران كند.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1782- كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مي‎گيرد، و خريد و فروش و زراعت هم مي‎كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي‎آيد بدهد، و چنان‌چه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعي را كه برده بدهد، ولي اگر دو تجارت داشته باشد، مي‎تواند ضرر يكي را با نفع ديگري جبران نمايد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1782- كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجارۀ ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند، بنابر احتياط واجب نمى‌تواند آن را از سود رشته ديگر كسر نمايد، و اگر رشته‌هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشد، بايد همه را آخر سال يكجا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.