مالى را كه به مصرف نذر و كفاره يا جايزه و هديه كرده

مالى را كه به مصرف نذر و كفاره يا جايزه و هديه كرده


مالى را كه به مصرف نذر و كفاره يا جايزه و هديه كرده

 

امام خمینی: ١٧٧٦ مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالی را كه به كسی می بخشد يا جايزه می دهد، در صورتی كه از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب می شود.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٩۴- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزء مخارج سال است و نیز مالی را که به کسی ببخشد یا جایزه دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می‌شود.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۹۳ ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد ـ در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ـ از مخارج ساليانه حساب مى شود.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۳ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره میرساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی میبخشد، یا جایزه میدهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می‌شود.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1772- مالي را که انسان به مصرف نذر و کفاره مي رساند ؛ جزء مخارج ساليانه است . و نيز مالي را که به کسي مي بخشد يا جايزه مي دهد ، در صورتي که از شأن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حساب مي شود .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1473- مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند; جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.
 

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1785- مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي‎رساند، جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالي را كه به كسي مي‎بخشد يا جايزه مي‎دهد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مي‎شود.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1785- مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى‌رساند، جزء مخارج ساليانه است؛ و نيز مالى را كه به كسى مى‌بخشد يا جايزه مى‌دهد- به مقدارى كه متعارف است- از مخارج ساليانه حساب مى‌شود.